صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96
تقویم آموزشی


تقویم آموزشی ترم تابستانی 96-95 (3953)

·         دروس قابل ارائه: دروس عمومی و پایه، آزمایشگاه، کارگاه، پروژه، کارآموزی و پایان نامه

الف- انتخاب واحد Online:

·         چهارشنبه 1396/4/14 از ساعت 8

 

ب- شروع کلاسها: شنبه 1396/4/17

ج- پایان کلاسها: پنج شنبه 96/5/26

چ- امتحانات: سه شنبه 96/5/31 و چهار شنبه 96/6/1

ح- تأیید نمرات توسط استاد و گروه آموزشی: سه شنبه 96/6/9

خ- تأیید نمرات توسط اداره کل آموزش: چهارشنبه 96/6/10

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96 (3961)

الف- انتخاب واحد Online:

·         دوشنبه 96/6/13 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 92 و ماقبل

·         دوشنبه 96/6/13 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 93

·         سه شنبه 96/6/14 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 94

·         سه شنبه 96/6/14 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 95

·         چهارشنبه 96/6/15 از ساعت 8 تا 12: دانشجویان مهمان

ب- شروع کلاسها: یک شنبه 96/6/19

پ- حذف و اضافه: شنبه 96/6/25 و یکشنبه 96/6/26

ت- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: دوشنبه 96/6/27

ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه 96/9/18 لغایت چهار شنبه 96/9/22

ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه 96/9/25 لغایت پنجشنبه 96/10/7

چ- پایان کلاسها پنج شنبه 96/10/7

 ح- امتحانات پایان نیمسال: از روز شنبه 96/10/9 لغایت پنج شنبه 96/10/21

خ- تأیید نمرات توسط استادان و گروه آموزشی: شنبه 96/10/30

د- تأیید نمرات توسط اداره کل آموزش: یک شنبه 1/11/96

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96 (3962)

الف- انتخاب واحد Online:

·         سه شنبه 96/11/3 از ساعت 8 صبح: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 94 و ماقبل

·         سه شنبه 96/11/3 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 95

·         چهارشنبه 96/11/4 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 96

·         چهارشنبه 96/11/4 از ساعت 11:30: دانشجویان مهمان

ب- شروع کلاسها: شنبه 96/11/7

پ- حذف و اضافه: شنبه 96/11/14 و یکشنبه 96/11/15

ت- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: دوشنبه 96/11/16

ث- پایان کلاسها در اسفند ماه: پنج شنبه 96/12/24

ج- شروع مجدد کلاسها در فروردین 97: شنبه 97/1/18

چ- حذف اضطراری یک درس: از شنبه 97/2/29 لغایت پنج شنبه 97/3/3

ح- مراجعه دانشجویان به سایت آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی: از شنبه 97/3/5 لغایت پنج شنبه 97/3/17

خ- پایان کلاسها پنج شنبه 97/3/17

د- امتحانات پایان نیمسال: از شنبه 97/3/19 لغایت سه شنبه 97/4/5

 کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.