صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96
مدیریت

 مدیریت فعلی

 
 
 نام و نام خانوادگی:
محمد مهدی مولایی
 رتبه علمی:
استاد تمام جراحی دامپزشکی
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا ی جراحی دامپزشکی
 مدت تصدی:
از سال 1394 تا کنون
 تلفن تماس:
 03431323006
 پست الکترونیکی:
 molaei_mm@uk.ac.ir
    مدیریت سابق
 نام و نام خانوادگی:
محمد حسین زندی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای فیزیک
 مدت تصدی:
از سال 87 تا سال 94
 پست الکترونیکی:
educationuk@uk.ac.ir
  


 نام و نام خانوادگی:
حسین محبی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال84 تا سال87
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر سید حسین جوادپور
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای ریاضی
 مدت تصدی:
از سال83 تا سال84
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد حسن دوگانی
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای ریاضی
 مدت تصدی:
از سال81 تا سال83
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر حسین امیری
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای فیزیک
 مدت تصدی:
از سال 76 تا سال81
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر یحیی طالبیان
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای ادبیات فارسی
 مدت تصدی:
از سال74 تا سال76
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر منوچهر اکبری
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترتی اقتصاد کشاورزی
 مدت تصدی:
از سال72 تا سال74
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر سید حسین منصوری
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای مکانیک
 مدت تصدی:
از سال67 تا سال72
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد آقا بلوری زاده
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای فیزیک
 مدت تصدی:
از سال67 تا سال65
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر حسین کشاورز
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال65 تا سال64
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر اسدالله ناصح زاده
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای شیمی
 مدت تصدی:
از سال64 تا سال62
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر فریدون نوحی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال60 تا سال62
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد مهدی کرانی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال59 تا سال60
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر حسین توفیق
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال57 تا سال59
 پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
دکتر عبدالرضا سلاجقه  
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال53 تا سال57
 پست الکترونیکی:

  
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.